Missió

Des del nostre poble volem contribuir a acostar les arts escèniques a tots els públics arreu, mitjançant un projecte culturalment ric i socialment transformador que col·loqui la cultura al centre de la quotidianitat.

Equip
Salt

Visió

Volem ser referents en el sector de les arts escèniques, promovent la creació i garantint l’accessibilitat universal cultural. Tenim la determinació de formar un públic divers i crític. Creiem en el teatre com un art comunitari, en què la suma de talents individuals fa créixer cada nou projecte. Treballem per a i amb la comunitat, des de la connexió amb el territori de proximitat i mitjançant un discurs local que esdevingui universal, a través del treball en xarxa i l’obertura internacional.

Vols conèixer més a fons el projecte? Llegeix el nostre dossier:

Descarregar