Teatre Nu

Les 4 branques del Teatre Nu

 

 

Vols conèixer més a fons el projecte?

Descarregar Dossier

MEMÒRIA 2023

 

Creació d’espectacles

La companyia Teatre Nu som creadors d’espectacles des de l’any 2000. Creem, produïm i distribuïm les nostres creacions arreu del territori. La nostra tasca es desenvolupa en els circuits català, estatal i internacional.

Veure espectacles

Programació d’arts escèniques

A la Casa del Teatre Nu hi fem programació estable d’arts escèniques des del 2015. Sis anys més tard, rebem la consideració de sala de teatre privada realitzant més de 60 funcions per temporada, i realitzem diverses accions de creació, formació i fidelització de públics. Des de l’any 2020 dirigim i gestionem el Festival de Llegendes de Catalunya a Sant Martí de Tous; i des del 2022 també el Festival TIFA a Borredà. A més a més, donem suport al territori acompanyant en la programació a diversos pobles veïns.

Consulta la programació

Residència de creació artística

Acompanyem processos creatius d’altres companyies i artistes, facilitant espais d’assaig i producció, i potenciant l’impacte social i comunitari. Ofe- rim una zona d’allotjament que consta de tres pisos independents amb ca- pacitat per a unes 15 persones en total. Assessorem segons les necessitats de cadascú i promovem la visibilització professional del sector cultural i les arts escèniques.

Veure residències

Projectes pedagògics

Rebem visites escolars a través del programa Teatre de Prop, i fem co- creació d’espectacles amb alumnat de primària i secundària a través del programa Teatre des de dins. Gestionem escola de teatre pròpia així com escoles i activitats formatives teatrals en altres municipis. També tenim dossiers pedagògics, programes de sensibilització, i vetllem per l’accessi- bilitat universal a la cultura.

Veure projectes