Avís Legal

Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general del lloc web ( https://www.teatrenu.com/) i s’exposen les dades fiscals de l’empresa, i és responsable de l’explotació la mercantil Teatre Nu SCCL

Objecte de l’Avís Legal

L’Avís Legal regula les condicions, l’accés i la utilització del lloc web, els seus continguts i serveis, de pagament o gratuïts, posats a disposició dels Usuaris.

Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, l’informem que les dades subministrades passaran a formar part del fitxer de Teatre Nu, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritzant expressament que els mateixos siguin objecte de tractament per atendre la seva sol·licitud, consulta i / o servei. Així mateix, queda informat de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat mitjançant correu electrònic a  l’adreça indicada (teatrenu@teatrenu.com). També mitjançant carta dirigida a l’adreça C/ Migdia, 8 Bis-A, 08712 Sant Martí de Tous. Barcelona.

Propietat intel·lectual

La informació i els continguts que es recullen en el present lloc web, així com el codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, el programari i els textos, estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Teatre Nu i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, la seva modificació, la seva transformació ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Teatre Nu. L’Usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Teatre Nu no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

Teatre Nu es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu lloc web.

Vincles a Tercers

En el cas de vincles a llocs webs de tercers, l’Usuari passarà a estar regit pels Termes d’Ús i Política de Privacitat del nou lloc. Teatre Nu no serà responsable ni tindrà obligació legal per l’ús d’aquests llocs.

Generalitats

Teatre Nu no realitzarà publicitat enganyosa a través del seu lloc web. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del lloc web produïts com a conseqüència d’un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. Teatre Nu, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors. Teatre Nu no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web i / o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les parts, amb renúncia al seu fur propi, si això fos possible, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la província de (Teatre Nu). La Llei aplicable serà l’espanyola.