Bloc

20 anys voltant | Pausa

21.05.2020. 20 anys voltant

La pausa és una de les claus del teatre (pausa). És una de les poques acotacions que apareixen a gairebé cada text teatral. Una ajuda. Una benedicció. (pausa)No podem viure sense la pausa, no es pot fer teatre sense la…