Legal

 

Dades identificatives:

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general del lloc web ( http://www.teatrenu.com/) i s’exposen les dades fiscals de l’empresa, i és responsable de l’explotació la mercantil Teatre Nu (dades de l’empresa, l’autònom, etc.).

 

Objecte de l’Avís Legal:

L’Avís Legal regula les condicions, l’accés i la utilització del lloc web, els seus continguts i serveis, de pagament o gratuïts, posats a disposició dels Usuaris.

 

Protecció de dades:

De conformitat amb el que disposa l’Art. 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com en els articles 12, 14 i 18 del R.D. 1720/2007 de 21 de desembre, l’informem que les dades subministrades passaran a formar part del fitxer de Teatre Nu, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritzant expressament que els mateixos siguin objecte de tractament per atendre la seva sol·licitud, consulta i / o servei. Així mateix, queda informat de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (que preveuen els articles 15, 16 i 17 de la LOPD, així com en els articles 23 a 36 ambdós inclosos del RD 1720/2007 de 21 de desembre) per mitjà de comunicació a la següent adreça de correu electrònic (e-mail). També mitjançant carta dirigida a l’adreça dalt indicada.

 

Propietat intel·lectual:

La informació i els continguts que es recullen en el present lloc web, així com el codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, el programari i els textos, estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Teatre Nu i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, la seva modificació, la seva transformació ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Teatre Nu. L’Usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat:

Teatre Nu no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

Modificacions:

Teatre Nu es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu lloc web.

 

Vincles a Tercers:

En el cas de vincles a llocs webs de tercers, l’Usuari passarà a estar regit pels Termes d’Ús i Política de Privacitat del nou lloc. Teatre Nu no serà responsable ni tindrà obligació legal per l’ús d’aquests llocs.

 

Generalitats:

Teatre Nu no realitzarà publicitat enganyosa a través del seu lloc web. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del lloc web produïts com a conseqüència d’un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. Teatre Nu, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors. Teatre Nu no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web i / o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.

 

Legislació aplicable i jurisdicció:

Les parts, amb renúncia al seu fur propi, si això fos possible, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la província de (Teatre Nu). La Llei aplicable serà l’espanyola.